Help, een incassobrief!

Als iemand om wat voor reden dan ook rekeningen niet betaalt, dan zal de partij aan wie geld verschuldigd is, stappen ondernemen om de schuld te innen. Gewoonlijk stuurt deze schuldeiser eerst een betalingsherinnering en vervolgens aanmaningen aan de schuldenaar; degene bij wie de schuld openstaat. Als de schuldenaar dan nog steeds niet betaalt, wordt het innen van de schuld overgedragen aan een derde partij: vaak is dit een incassobureau.

Ben of ken je iemand die een incassobrief heeft ontvangen? Dan is het belangrijk dat je weet wat de gevolgen daarvan (kunnen) zijn. Aeslupa helpt mensen met het oplossen van schulden. In dit artikel leggen we je uit wat je moet weten en doen als je te maken krijgt met schuldeisers.


Incasso voorkomen

De beste manier om met openstaande betalingen om te gaan, is uiteraard om deze te voldoen voordat er een incassobureau door de schuldeiser wordt ingezet. Dat voorkomt zorgen en kosten: het inzetten van een incassobureau kost namelijk geld, en de schuldenaar moet deze kosten –bovenop de oorspronkelijke factuur- betalen. Deze incassokosten kunnen flink oplopen, en naast de incassokosten kan er rente op het openstaande bedrag in rekening worden gebracht. Als je een aanmaning ontvangt is het dus zaak dat je deze binnen de betalingstermijn (gewoonlijk 14 dagen) voldoet. Pas als de betalingstermijn van een aanmaning (die aan de wettelijk eisen voldoet)  is verstreken, mag een schuldeiser een incassobureau inschakelen. Een aanmaning is dus een laatste kans om incassokosten te voorkomen. Helaas is het niet altijd voor iedereen mogelijk om te voorkomen dat een betaling tijdig voldaan wordt: je ontvangt dan een incassobrief.


Wat moet je doen als je een incassobrief ontvangt?

1.      Is de incasso terecht?

Als iemand die je kent, of jijzelf een incassobrief op de deurmat aantreft, is het van belang eerst na te gaan of de incassering terecht is: Is de rekening niet al voldaan? Heb je de omschreven spullen of diensten écht besteld? Het komt voor dat de incassobrief je betaling kruiste, of dat jouw betaling onjuist is verwerkt door de schuldeiser. Laat dat altijd meteen weten aan het incassobureau. Met een telefoontje en email met print screen van de betaling is de zaak gewoonlijk snel afgehandeld. Check ook altijd of de incasso wel echt is. Malafide ‘incassobureaus’ proberen onwetende burgers nog weleens angst aan te jagen met een valse, vaak dreigende incassobrief. Laat je niet van de wijs brengen en check altijd of een incassobrief rechtmatig is. Als je even googelt op kenmerken in de brief kom je er snel achter of je me oplichters te maken hebt.

2.      Kloppen de bijkomende kosten?

Als de incassobrief inderdaad een aangemaande en nog openstaande schuld betreft, kun je controleren of de incassokosten en rente niet hoger zijn dan het wettelijk vastgestelde maximumtarief (zie schema hieronder). Wil je precies wilt weten wat de maximale incassokosten en rente zijn over een openstaande schuld? ConsuWijzer ontwikkelde een online tool waarmee je incassokosten en rente kunt berekenen.

Hoofdsom

Hoogte incassokosten*

Over de eerste € 2500

15% (minimaal € 40)

Over de volgende € 2500

10%

Over de volgende € 5000

5%

Over de volgende € 190.000

1%

Over het meerdere

0,5% (max. totaal € 6775)

BRON: Consumentenbond.nl


3.      Betaling voldoen?

Als het openstaande bedrag, de incassokosten en de rente kloppen en je beschikt over de middelen, dan is het verstandig de incasso zo spoedig mogelijk te voldoen. Zo voorkom je dat er vervolgstappen (zie hieronder) volgen. Als er niet voldoende geld is om de betaling te doen, neem dan zo spoedig mogelijk contact op met het incassobureau. Leg uit dat het niet haalbaar is om de kosten te voldoen. Je kunt dan een betalingsregeling treffen waarbij je in haalbare termijnen de rekening voldoet. Ook kun je een brief sturen waarin je zelf een betalingsvoorstel doet. Je vindt hier voorbeeldbrieven die je kunt aanpassen en gebruiken.

Let op: Ook als je geen uitweg ziet is het belangrijk om actie te ondernemen als je een incassobrief ontvangt. Het incassobureau zal je welwillend te woord staan. Of neem contact met een professional op die kan ondersteunen bij problematische schulden. Aeslupa kan hulp bieden als je zelf vastloopt. Het negeren van een incassobrief verergert de problemen altijd.

Een incassobrief negeren

Als je een incassobrief negeert, dan zal de schuldeiser ervoor kiezen om een deurwaarder in te zetten. Anders dan een incassobureau, heeft een deurwaarder een wettelijke status. Dit komt erop neer dat hij beslag mag leggen op spullen en inkomsten. Daarbij komen er naast de incassokosten, ook andere kosten voor je rekening. De kosten, problemen en zorgen kunnen enorm oplopen als er een deurwaarder op je stoep staat.

Belangrijk is om –als je met een deurwaarder te maken krijgt- te beseffen dat de deurwaarder net zo graag als jij op een redelijke en haalbare manier tot een oplossing wil komen. En weet ook dat er wettelijke regelingen zijn om schuldenaars te beschermen: zo heb je als er een deurwaarder beslag legt, recht op een bestaansminimum om in je dagelijks levensonderhoud te kunnen voorzien; de beslagvrije voet.

Daarbij zijn er verschillende instanties en experts om mensen met problematische schulden te helpen. Mensen met schulden kunnen bijvoorbeeld recht hebben op schuldsanering of een bewindvoerder vragen/aangesteld krijgen om (tijdelijk) het financieel (schulden)beheer over, en zorgen weg te nemen. Aeslupa denkt graag met je mee over manieren waarop de last van schulden verlicht kan worden.

Vragen
Schroom niet om ons vragen te stellen, zeker bij financiële zorgen. Blijf er niet mee zitten en neem contact op met Aeslupa om je vraag aan ons voor te leggen of je zorgen met ons te delen.

Meer weten?

De Nibud helpt je om zaken rond schulden zelf te regelen op deze website, en ook de websites consuwijzer.nl en consumentenbond.nl geven advies als je met een incassobureau te maken krijgt. Aeslupa schreef verschillende artikelen om mensen met financiële zorgen te informeren over oplossingen. Zo kun je hier lezen over de beslagvrije voet, het hoe, wie en wat van beschermingsbewind en verstrekken we informatie voor naasten van mensen die (mogelijk) financiële problemen hebben.

Met budgetbeheer, -advies en bewindvoering helpt Aeslupa mensen met hun financiën en financiële zaken. Aeslupa neemt op een menselijke manier financiële zorgen weg waar nodig en ondersteunt zelfstandigheid waar mogelijk.