Beschermingsbewind: voor wie en waarom?

Soms zijn meerderjarige personen niet –langer- in staat om het eigen geld en/of goed te beheren. Is dit het geval bij iemand in je omgeving en vraag je je af of beschermingsbewind een oplossing kan zijn? In dit artikel leggen we uit wie geholpen kan worden met deze vorm bewindvoering.

Wat is beschermingsbewind?

Beschermingsbewind is een middel waarmee personen die door lichamelijke of geestelijke oorzaken zelf niet in staat zijn om financiën te beheren, beschermd worden. Door iemand anders de wettelijke verantwoordelijkheid te geven over geldzaken wordt voorkomen dat financiële problemen ontstaan of verergeren. De bewindvoerder neemt (een deel van) de materiele organisatie over van degene die onder zijn bewind staat; de rechthebbende.

Voor wie bewind aanvragen?

Hoewel je voor jezelf bewind kunt aanvragen, is het meestal een directe betrokkene die bewind voor iemand anders aanvraagt. Je kunt bijvoorbeeld beschermingsbewind aanvragen voor je dementerende ouder of partner, je volwassen kind met downsyndroom, een vriend met een progressieve ziekte of je zus die worstelt met verslavingsproblematiek.
Daarnaast kan een bewindvoerder hulp bieden in een professionele setting. Als hulpverlener of werkgever kun je bewind voor iemand anders aanvragen. Denk dan bijvoorbeeld aan een cliënt die het financiële overzicht kwijt is, of een werknemer met loonbeslag.
Ook als iemand door verkwisting of schulden zelf niet in staat is geldzaken op een verantwoorde manier te beheren kun je namens hem of haar een beroep doen op een bewindvoerder. Voor personen die kampen met zaken als belastingschulden, een excessief bestedingspatroon of meer kosten dan inkomsten, kan bewind bijdragen aan een oplossing.

Soorten bewindvoering

Naast het hierboven beschreven beschermingsbewind (voor rechthebbenden die door fysieke of mentale oorzaken financiën niet kunnen regelen en/of problematische schulden hebben) zijn er andere vormen van bewindvoering. We zetten ze hieronder kort op een rij:

 • Wat
  Bewindvoering bij curatele
  Voor wie
  Personen die onder curatele zijn gesteld
 • Wat
  Bewindvoering op grond van schuldsanering
  Voor wie
  Rechthebbenden die in de wettelijke schuldsanering zitten
 • Wat
  Bewindvoering bij faillissement
  Voor wie
  Ondernemingen waarbij een faillissement dreigt
 • Wat
  Testamentair bewind
  Voor wie
  Erflaters die willen dat een bewindvoerder bij hun overlijden goederen voor bepaalde tijd beheert en beschermt

Curatele, bewind of mentorschap?

Naast bewind zijn curatele en mentorschap vormen van bescherming voor meerderjarigen die ondersteuning behoeven bij het regelen van hun (financiële) zaken.

Curatele gaat een stap verder dan bewind: iemand die onder curatele staat wordt hiermee handelingsonbekwaam. De curator mag over zowel zijn of haar materiele als niet materiele handelen beslissen.  Bewindstelling is voor personen die zelf handelingsbekwaam blijven.

Mentorschap is meestal juist minder ingrijpend dan bewindvoering. Een mentor wordt meestal aangesteld als iemand zijn eigen persoonlijke belangen niet (meer) goed kan behartigen. Als er bijvoorbeeld beslissingen moeten worden genomen over de verzorging of behandeling van dementerenden, verstandelijk gehandicapten, psychiatrische- of comateuze patiënten, dan kan een mentor hier een vertegenwoordigende rol vervullen.  Anders dan bij bewind, heeft een mentor geen zeggenschap over financieel en/of materiele zaken.

Waarom kiezen voor beschermingsbewind?

Je kiest dus, kortom, voor bewindvoering als iemand wél in staat is zelf te beslissen over zijn of haar handelen, maar niet in staat is de eigen financiële belangen te behartigen of uit problematische schulden te komen. De bewindvoerder beslist voor korte of langere tijd over al iemands geld en goederen, óf dat deel van de inkomsten en het bezit dat onder bewind is gesteld (bijvoorbeeld enkel het inkomen of een koophuis). Zo worden financiële problemen opgelost, risico’s beperkt en wordt verergering voorkomen.

Wat doen wij?

Aeslupa heeft de kennis, kunde en kwalificaties in huis om de helpende hand te bieden en beschermingsbewind te voeren. Met rechthebbenden en betrokkenen doorbreken we een neerwaartse spiraal van financieel wanbeheer en zorgen.

Vragen

Schroom niet om ons vragen te stellen, zeker bij financiële zorgen. Blijf er niet mee zitten en neem contact op met Aeslupa om je vraag aan ons voor te leggen of je zorgen met ons te delen.

Meer weten?

In dit artikel leggen we uit hoe bewindvoering werkt in de praktijk en wat wij van Aeslupa daarin voor jou kunnen betekenen. Download voor meer informatie over (het verschil tussen) curatele, bewind en mentorschap deze folder van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Op rechtspraak.nl lees je meer over wettelijke procedures bij (het aanvragen van) beschermingsbewind. Wil je weten of bewindvoering een oplossing kan bieden voor jou of iemand in jouw (professionele) omgeving? Neem gerust contact met ons op. We kijken dan vrijblijvend of -en zo ja hoe- bewindvoering een helpende hand kan bieden.

 

Met budgetbeheer, -advies en bewindvoering helpt Aeslupa mensen met hun financiën en financiële zaken. Aeslupa neemt op een menselijke manier financiële zorgen weg waar nodig en ondersteunt zelfstandigheid waar mogelijk.