Aeslupa: helpende hand bij bewindvoering

Als mantelzorger klinkt het je wellicht bekend: Iemand in je omgeving is niet (volledig) in staat inkomsten en uitgaven adequaat te beheren. En dat brengt de nodige zorgen met zich mee. Je kunt er dan voor kiezen om zelf geldzaken voor hem of haar te regelen. Maar als ook dit –begrijpelijkerwijs- teveel zorg, tijd of energie kost is het aanstellen van een gecertificeerde bewindvoerder een oplossing.

Aeslupa heeft de kennis, kunde en kwalificaties in huis om de helpende hand te bieden en bewind te voeren. Lees verder om te zien hoe bewindvoering in het algemeen werkt, en hoe wij dat in het bijzonder doen.

Wat is bewindvoering?
Bewindvoering is, eenvoudig gezegd, een maatregel waarmee personen die zelf niet in staat zijn om financiën te beheren, beschermd worden. Door iemand anders de wettelijke verantwoordelijkheid te geven over geldzaken wordt voorkomen dat financiële problemen ontstaan of verergeren.

Aeslupa rijkt de helpende hand door deze financiële verantwoordelijkheden op zich te nemen. We ontlasten mantelzorgers en begeleiden betrokkenen op een menselijke manier.

Hoe werkt Aeslupa?
Aeslupa streeft in bewindvoering bovenal naar een goede samenwerking met mantelzorger en betrokkene. Daarom begint het traject bij ons met een intake. Samen onderzoeken we wat de problematiek is, hoe wij kunnen helpen en of er een klik is. Na de intake is er een bedenktermijn, zodat je als zorgvrager rustig kunt overwegen of wij de juiste partij zijn. Is dit het geval? Fijn! Dan doen we samen –mantelzorger, betrokkene en onze bewindvoerder- een officiële aanvraag voor bewind.

Aeslupa aan de slag
Als bewind is toegekend, kan de bewindvoerder aan het werk. Aeslupa brengt in dit geval de financiële situatie van de persoon over wie bewind wordt gevoerd in kaart. Vervolgens wordt de administratie aan onze zorg overgedragen. Hierbij worden zorgverlener en betrokkene niet buitenspel gezet. De rechthebbende ontvangt altijd leefgeld en houdt dus een (klein) stukje financiële keuzevrijheid. Daarbij krijgen de betrokken partijen volledige inzicht in inkomsten en uitgaven. Met een eigen inlog onze software van One View volg je precies wat er budgettair gebeurt. Ook de rechter kijkt mee met de werkzaamheden; jaarlijks legt de bewindvoerder verantwoording af aan de rechtbank over het gevoerde bewind.

De drie peilers van bewind door Aeslupa
Het is zowel in jouw als ons belang dat we onze werkzaamheden als bewindvoerder optimaal te laten verlopen. Aeslupa heeft een heldere visie over de manier waarop we méér kunnen doen: We  werken volgens onze drie centrale pijlers:

  • Ontzorgen
    Als bewindvoerder begrijpen wij hoe belangrijk het is om een stuk van je zorgen weg te nemen. Dit doen we uiteraard in de eerste instantie door onze werkzaamheden naar behoren uit te voeren. Onze gedegen kennis en jarenlange ervaring met budgetbeheer, boekhouding en coaching liggen hieraan ten grondslag. Naast de praktische handelingen waarvan wij je ontlasten, ontzorgen we ook door rust en overzicht te bieden in een vaak stressvolle situatie.
  • Menselijkheid
    De personen voor wie wij bewind voeren zijn voor ons geen anonieme cliënten, maar bovenal mensen. Want ieder heeft een unieke achtergrond en omstandigheden. Onze aanpak is persoonlijk, betrokken en tegelijk gedegen en professioneel. Wij geven ruimte waar kan en bescherming waar nodig.
  • Zelfstandigheid
    De derde peiler van Aeslupa is zelfstandigheid. In hoeverre mogelijk en wenselijk respecteren wij de financiële onafhankelijkheid van rechthebbenden. Als de situatie het toelaat werken we samen toe naar een groeiende financiële zelfstandigheid. Waar financiële zelfstandigheid niet reëel is bespreken we hoe het bewind gevoerd kan worden met respect voor de rechthebbende, mantelzorger en andere naasten. We bieden een helpende hand waar dit nodig en wenselijk is. Niet meer en niet minder.

Bewindvoering: hoe, wat en waarom
Nu je een beeld hebt van wat Aeslupa voor jou als mantelzorger kan betekenen, leggen we je graag uit voor wie bewindvoering is en hoe het werkt. Zo kun je rustig nagaan of het ook jou en de persoon die je vertegenwoordigt een helpende hand kan bieden.

Voor wie is bewindvoering?
Bewindvoering is bedoeld voor meerderjarige personen die door een lichamelijke of geestelijke aandoening niet –langer- in staat zijn om de eigen financiële zaken te beheren. Is dit het geval bij iemand in je persoonlijke omgeving? Dan is bewindvoering een mogelijkheid.
Je kunt bijvoorbeeld bewind aanvragen voor je dementerende ouder of partner, je volwassen kind met downsyndroom, een vriend met een progressieve ziekte of je zus die worstelt met verslavingsproblematiek.
Daarnaast kan een bewindvoerder hulp bieden in een professionele setting. Denk dan aan een cliënt die het financiële overzicht kwijt is of een werknemer met loonbeslag.
Ook als iemand door verkwisting of schulden zelf niet in staat is geldzaken op een verantwoorde manier te beheren kun je namens hem een beroep doen op een bewindvoerder. Voor personen die kampen met zaken als belastingschulden, een excessief bestedingspatroon of meer aflossingen dan inkomsten kan bewind bijdragen aan een oplossing.

Hoe werkt bewindvoering?
Als je dus betrokken bent bij iemand die door een fysieke of mentale aandoening, dan wel door schulden of verkwisting niet (volledig) in staat is zijn geldzaken adequaat zelf te regelen, kun je bewindvoering aanvragen. Ook als je zelf de grip op je financiële situatie kwijtraakt of -bent kan bewind de helpende hand bieden. De praktijk leert dat vooral mantelzorgers een oplossing vinden door bewind aan te vragen.
De procedure die je hiertoe in werking stelt bestaat uit de volgende stappen:

1. De aanvraag
Een verzoek voor bewind dien je in bij de kantonrechter. Hij of zij bepaalt uiteindelijk of het bewind wordt toegewezen. De weg daarnaartoe begint met het downloaden, invullen en versturen van dit formulier. Hierin voorzie je de rechter van de benodigde informatie en bijlagen rond de situatie van degene voor wie je bewind aanvraagt; de betrokkene. Lees eerst de toelichting, voeg de gevraagde bijlagen toe en stuur de documenten naar de kantonrechtbank in uw regio. Voor veel mensen is het zelf aanvragen van bewind echter een flinke en lastige klus. Zoals je zag ondersteunt Aeslupa hierbij. Als er na een intake een hulpvraag en klik is doen we de aanvraag samen.

2. De zitting
Nadat de aanvraag is verstuurd ontvang je een uitnodiging voor een zitting. Jijzelf en de betrokkene, eventuele andere belanghebbenden en de voorgestelde bewindvoerder verschijnen op de zitting. Tijdens de zitting zullen de aanwezigen geïnformeerd worden, vragen beantwoorden en naar hun mening omtrent de situatie gevraagd worden. Aeslupa gaat bij een gezamenlijke aanvraag voor bewind altijd mee naar de zitting en staat je bij in woord en daad.

3. De uitspraak
Een uitspraak over het al dan niet toewijzen van bewind volgt schriftelijk na de zitting. Als de aanvraag wordt afgewezen kun je tegen deze beslissing in hoger beroep gaan. Bij toekenning gaat het bewind direct na ontvangst van de uitspraak in. De kantonrechter geeft dan kennis van de periode waarvoor het bewind van toepassing is en stelt vast wat de hoogte van de beloning van de bewindvoerder is. En dit is het moment waarop wij de financiële zorg over gaan nemen en jij je –nadat je opgelucht adem hebt gehaald- kunt richten op andere zaken.

Heb je behoefte aan bewind, of overweeg je bewindvoering over te dragen? Wij helpen je graag op weg!

Neem gerust contact met ons op bij vragen en voor informatie over bewindvoering door Aeslupa.

Met budgetbeheer, -advies en bewindvoering helpt Aeslupa mensen met hun financiën en financiële zaken. Aeslupa neemt op een menselijke manier financiële zorgen weg waar nodig en ondersteunt zelfstandigheid waar mogelijk.