Wat is de beslagvrije voet?

Aeslupa legt uit

Als een deurwaarder beslag legt op de inkomsten van jouwzelf of iemand in je naaste omgeving, heerst er soms de angst dat er geen geld overblijft voor de eerste levensbehoeften. Deze angst is veelal onterecht: in Nederland heb je bij schulden recht hebt op een minimumbedrag waarmee je in vaste lasten en eerste levensbehoeften kunt voorzien. Dit is wettelijk geregeld met de zogenoemde ‘beslagvrije voet’. Aeslupa legt uit wat de beslagvrije voet inhoudt.

Beslaglegging

Als je schulden hebt kan een deurwaarder beslag leggen op je inkomsten. Hij of zij vordert dan (een deel van) je loon, je uitkering of bijvoorbeeld je toeslagen. Het geld dat de deurwaarder int, verdeelt hij weer over de partijen die geld van je tegoed zijn: schuldeisers of beslagleggers genoemd. Degene die schulden heeft heet in juridische termen de schuldenaar of beslagene.

De gerechtelijke deurwaarder

De deurwaarder is dus een partij die beweegt tussen de schuldeiser en de schuldenaar. Hoewel hij in dienst is van de beslaglegger, is het zijn taak zowel het belang van de beslaglegger, als dat van de beslagene in acht te nemen. Als je dus te maken krijgt met een deurwaarder, dan kun je er vanuit gaan of verlangen, dat hij namens de schuldeiser niet meer inkomsten van jou int, dan je kunt missen. Om te waarborgen dat het bedrag dat je overhoudt voor levensonderhoud genoeg is, hanteert de deurwaarder de eerder genoemde beslagvrije voet.

Vaststellen hoogte beslagvrije voet

De beslagvrije voet is in het leven geroepen als hulpmiddel om te bepalen welk bedrag een schuldenaar minimaal nodig heeft om van te leven. Het precieze bedrag is afhankelijk van de situatie van de schuldenaar, en wordt door de deurwaarder vastgesteld. Sinds 1 januari 2021 wordt de hoogte van de beslagvrije voet bepaald aan de hand van informatie die de deurwaarder verzamelt bij verschillende instanties (zoals de Basisregistratie Personen, het UWV en de Belastingdienst).

Bezwaar

Deze gegevens over de leefsituatie, inkomsten en uitgaven worden vervolgens door de deurwaarder verwerkt in een rekenmodule. Hierna zijn de berekening en de vaststelling van de beslagvrije voet door de schuldenaar in te zien. Je kunt dus als beslagene precies zien wat je beslagvrije voet is en waarop die gebaseerd is. Ben je het hier niet mee eens? Dan heb je vier weken om bezwaar te maken. In het begeleidend schrijven dat je van de deurwaarder bij de rekenformule ontvangt, lees je hoe je dat doet. Twee weken nadat de deurwaarder het bezwaar heeft ontvangen, moet hij terugkoppeling geven over het al dan niet naar boven of beneden bijstellen van de beslagvrije voet.

Duur vaststelling beslagvrije voet

De hoogte van de beslagvrije voet is in principe geldig voor één jaar. Er moet na een jaar altijd een herberekening plaatsvinden, zodat het basisinkomen afgestemd blijft op de noodzakelijke kosten en levensbehoeften. Mocht er voor die tijd een wijziging plaatsvinden in de omstandigheden van de schuldenaar (bijvoorbeeld door de geboorte van een kind of een echtscheiding), dan moet er eerder een herberekening plaatsvinden. Dit regel je weer met de deurwaarder.

Verhogen beslagvrije voet

Door een hardheidsclausule in de wetgeving rond de beslagvrije voet is het in sommige gevallen mogelijk een verhoging van de beslagvrije voet te krijgen. Als schuldenaar kun je recht hebben op een hoger beslagvrij deel van je inkomen voor bijvoorbeeld omscholing of zorgkosten. Als je denkt recht te hebben op een dergelijke verhoging, dan dien je daarvoor een verzoek in bij de kantonrechter.

Vragen

Schroom niet om ons vragen te stellen, zeker bij financiële zorgen. Blijf er niet mee zitten en neem contact op met Aeslupa om je vraag aan ons voor te leggen of je zorgen met ons te delen.

Meer weten?

Als je als burger of hulpverlener met de inning van schulden te maken hebt en meer wilt weten over de (wetgeving rond en vaststelling van) de beslagvrije voet, dan kun je terecht op het nieuwe burgerportaal van de Rijksoverheid: uwbeslagvrijevoet.nl. Je kunt hier onder andere gebruikmaken van een rekentool waarmee je kunt checken of de hoogte van een beslagvrije voet klopt. Als er beslag gelegd is en je hebt vragen over de inningen, de vrije voet of je modelformulier, dan is de deurwaarder je eerste aanspreekpunt. Door met DigiD in te loggen op schuldenwijzer.nl krijg je als schuldenaar inzage in hoe jij ervoor staat met betrekking tot jouw schulden en je belastingvrije voet. Als je verder wilt lezen over de beslagvrije voet van vóór januari 2021, en de wijzigingen vanaf dan, dan kan dat in dit artikel dat Aeslupa hierover schreef.

Met budgetbeheer, -advies en bewindvoering helpt Aeslupa mensen met hun financiën en financiële zaken. Aeslupa neemt op een menselijke manier financiële zorgen weg waar nodig en ondersteunt zelfstandigheid waar mogelijk.