Financieel gezonde werknemers in vier stappen

Als een medewerker in je bedrijf financiële zorgen heeft, beperken deze zich vaak niet tot zijn privésituatie. Integendeel. Een werknemer met loonbeslag is minder geconcentreerd, meer afwezig en kost de werkgever duizenden euro’s per jaar. Aeslupa helpt werkgevers en werknemers om de lasten van financiële stress en loonbeslag te verlichten. Dat doen we door onze kennis met je te delen, mee te denken en te bemiddelen. In dit artikel laten we je zien welke stappen je kunt zetten om te loonbeslag voorkomen en werknemers met loonbeslag te ondersteunen. Ontdek wat jij kun doen om zowel je werknemers als je bedrijf financieel gezond te houden en hoe wij je kunnen helpen om onnodige zorgen en kosten te voorkomen.

1. Preventief beleid voeren

Om loonbeslag te voorkomen is het belangrijk om een open en veilige sfeer op de werkvloer te creëren en waarborgen. Veel werknemers geven aan angstig te zijn om aan te geven dat zij met financiële problemen kampen. Of ze zijn zich er niet van bewust dat het zinvol kan zijn dit op het werk aan te kaarten. Problemen die leiden tot loonbeslag worden daardoor niet tijdig ondervangen, met alle gevolgen van dien.
Als werkgever kun je de drempel tot openheid aanzienlijk verlagen.
Dit doe je door duidelijke informatie te verstrekken: maak kenbaar dat je welwillend bent mee te werken aan oplossingen bij financiële zorgen. Laat weten waar werknemers terecht kunnen met vragen en voor ondersteuning. Zorg dat er een vertrouwenspersoon binnen je organisatie is bij wie de deur openstaat. Laat zien dat het in eenieders belang is om samen tot oplossingen te komen.
Deze boodschap communiceer je bijvoorbeeld in teammeetings, via het intranet, met een folder en/of tijdens een functioneringsgesprek. Geef tevens actief en in algemene zin aandacht aan het onderwerp: doe een (anonieme) financiële gezondheidscheck of organiseer een workshop rond geldzaken.
Waar de kennis voor het op poten zetten van preventieve maatregelen intern ontbreekt kan het raadzaam zijn een externe partij in te zetten. Indien gewenst kan Aeslupa ondersteunen en adviseren in het voorkomen van loonbeslag en het bevorderen van de financiële gezondheid van jouw werknemers.

2. Signaleren van risico’s

Vraagt een werknemer (herhaaldelijk) om een voorschot op het loon? Is hij of zij ongeconcentreerd, gespannen of opvallend veel afwezig? Is er iets veranderd in zijn of haar persoonlijke omstandigheden wat gevolgen heeft voor de financiële situatie? Dit kunnen signalen van (vroegtijdige) financiële problematiek zijn.
Om erger te voorkomen adviseren we om signalen serieus te nemen en de medewerker uit te nodigen voor een gesprek. Geef in dit gesprek ruimte voor het uiten van zorgen en het aanreiken van middelen. Laat zien welke instanties ondersteuning kunnen bieden om de financiële zaken op orde te krijgen (zie punt 3) en maak een stappenplan.
Geef de werknemer mogelijkheid om bijvoorbeeld tijdens werktijd contact op te nemen met, of bezoeken te brengen aan ondersteunende organisaties.  Zorg kortom dat je signalen tijdig herkent en dat je meedenkt en beschikbaar bent voor oplossingen. 

3. Ondersteunen bij loonbeslag

Ook als je gerichte maatregelen neemt om loonbeslag te voorkomen, is het uiteindelijk de verantwoordelijkheid van de werknemer een beroep te doen op de voorzieningen die je aanbiedt. Niet iedere werknemer zal op tijd aan de bel trekken en preventieve stappen zetten.
Als je hierdoor te maken krijgt met loonbeslag help je je werknemer én je bedrijf door snel actie te ondernemen. Ga in gesprek met de werknemer en onderzoek in hoeverre hij of zij reeds ondersteuning heeft bij het oplossen van de financiële problematiek. Waar er geen of te weinig hulp is reik je oplossingen aan. Onderzoek welke hulpverlening geschikt kan zijn. Hiervoor zijn verschillende mogelijkheden:
>Je kunt de werknemer doorverwijzen naar gemeentelijke schuldhulpverlening. Let wel: per gemeente zijn de voorzieningen en procedures verschillend. Check daarom de mogelijkheden bij de gemeente waarin de werknemer woonachtig is.
>De werknemer kan vrijwillig zijn budgetbeheer overdragen of in aanmerking komen voor bescherming van zijn financiële omstandigheden door bewindvoering. Hierbij voert een derde partij de nodige financiële handelingen uit en worden de schuldenaar en betrokkenen ontlast van administratieve zaken en zorgen. Aeslupa beschikt over de kennis en kunde om budget op adequate en menselijke manier te beheren en bewind te voeren.
> Als de medewerker intensieve begeleiding nodig heeft kan een curator of mentor bescherming bieden. Deze vormen van hulpverlening zijn speciaal geschikt voor mensen die niet voldoende in staat zijn om zelfstandig en weloverwogen beslissingen te nemen.
> Ook kun je een professionele partij vragen een licht te laten schijnen op de situatie en advies te geven over de mogelijkheden. Aeslupa helpt met het vinden van oplossingen en het beperken van nadelige gevolgen van loonbeslag.

4. Blijf op de hoogte

Tot slot adviseren we om van de financiële gezondheid van werknemers een vast terugkerend thema in het HR-beleid te maken. Zowel preventief als bij de ondersteuning van werknemers met financiële problemen raden we aan om regelmatig vinger aan de pols te houden. Laat het onderwerp nu en dan terugkomen op meetings en het intranet, houdt de informatievoorziening up-to-date, bespreek het tijdens functioneringsgesprekken en plan vervolggesprekken met medewerkers die met schulden of loonbeslag te maken hebben. En zoals je zojuist deed: blijf je goed inlezen en informeren over mogelijkheden om werknemers financieel gezond te krijgen, hebben en houden. Aeslupa is je hierin graag van dienst. Lees in dit artikel hoe we onze expertise in de praktijk brengen. En neem gerust contact op bij vragen of voor verder advies.