Werknemers met loonbeslag?

Aeslupa ondersteunt

Als werkgever zie je het liefst dat je bedrijf floreert. En je weet hoe belangrijk de rol van gemotiveerd en gezond personeel daarin is.   Financiële problemen kunnen je werknemer, en dus je bedrijf, echter flink onder druk zetten. Maar liefst 62% van de werknemers gaat   gebukt onder stress door geldzorgen en veel van hun werkgevers krijgen hierdoor te maken met loonbeslag. Aeslupa ondersteunt   werkgevers om financieel gezonde werknemers te krijgen, hebben en houden.

 Zo maakten wij enige tijd geleden kennis met Jaap[1]. Deze werkgever nam contact met ons op omdat hij een nieuwe werknemer in       dienst had met een al lopend loonbeslag. Jaap wilde weten wat er precies aan de hand was en vroeg ons naar het loonbeslag te kijken.
 Aeslupa onderzocht de situatie en ontdekte dat het loonbeslag van Hein, de werknemer van Jaap, te hoog was vastgesteld. De deurwaarder bleek het beslag naar zichzelf toe te hebben berekend. Uiteraard was dat niet in het belang van Hein.
Toen we Jaap hierover inlichtten, verzocht hij ons een herberekening te maken en de deurwaarder een brief te sturen. En dat leverde op! Het scheelde voor Hein niet alleen een paar honderd euro netto per maand. Ook kon Jaap laten zien dat hij begaan was met Hein.
Hierna was het een kleine stap het gesprek over zijn financiële situatie te openen. Door Hein daarna te helpen bij de verstrekking van een saneringskrediet bij de gemeentelijke kredietbank kon het loonbeslag worden omgezet in een gewone schuld.
Daarmee kreeg Hein de nodige rust en kon het loonbeslag worden opgeheven. 

Dat het ondernemen van actie ter preventie en ondersteuning bij loonbeslag geen overbodige luxe is spreekt niet alleen uit dit voorbeeld, maar ook uit de feiten. Door hulp van Aeslupa in te schakelen bewees Jaap zowel Hein als zijn bedrijf een waardevolle dienst. Want de gevolgen van financiële problemen bij werknemers zijn voor werkgevers, zo becijferde het Nibud in 2017[2], niet gering; Een werknemer met loonbeslag is gemiddeld 20% minder geconcentreerd tijdens werkzaamheden, is zeven extra dagen per jaar afwezig door ziekteverzuim, brengt drie uur extra tijd voor afhandeling van het loonbeslag mee en kost een bedrijf door deze factoren zo’n slordige 13.000 euro per jaar.

Wil je net als Jaap voorkomen dat loonbeslag onnodige druk op je werkgevers en bedrijf legt? Aeslupa helpt ook jouw bedrijf graag aan oplossingen. Neem gerust contact op bij vragen of voor verder advies. En lees in dit artikel welke maatregelen je kunt nemen om de nadelige gevolgen rond loonbeslag binnen jouw bedrijf te voorkomen of reduceren. 
 

[1] Om de privacy van onze cliënten te waarborgen zijn namen gefingeerd

[2] Zie het rapport Schors, A. van der, en Schonewille, G Personeel met schulden Een peiling over financiële problemen op de werkvloer Nibud, 2017

Met budgetbeheer, -advies en bewindvoering helpt Aeslupa mensen met hun financiën en financiële zaken. Aeslupa neemt op een menselijke manier financiële zorgen weg waar nodig en ondersteunt zelfstandigheid waar mogelijk.