Bewindvoering

Wie om psychische of lichamelijke redenen niet in staat is zelf zijn of haar financiën te regelen, komt in aanmerking voor bewindvoering (beschermingsbewind). Een bewindvoerder beheert dan inkomsten en uitgaven en regelt alle financiële zaken.

Dat u uw financiën niet zelf kunt regelen, kan verschillende oorzaken hebben. Misschien ziet u slecht of helemaal niet, bent u analfabeet, hebt u een verslaving of psychische problemen. Er zijn  tal van situaties waarin bewindvoering een oplossing kan zijn.

Wanneer mensen niet meer goed voor zichzelf kunnen zorgen of hun financiën niet meer zelf kunnen regelen, kan een  kantonrechter  een  beschermingsmaatregel  opleggen. Er wordt dan een curator, mentor of bewindvoerder benoemd die voor hen de zaken gaat behartigen. Bij Aeslupa beschikken we over twee bewindvoerders die staan ingeschreven in het register professionele curatoren, bewindvoerders en/of mentoren.

De vergoeding voor ons werk wordt vastgesteld via de overheid (lees hier verder). Wanneer de betrokkene zelf niet de vergoeding kan betalen dan is er de mogelijkheid om bijzondere bijstand aan te vragen.

Neem gerust contact met ons op om een gesprek aan te vragen over onze diensten en werkwijze met betrekking tot bewindvoering.