Bewindvoering

Wie om psychische of lichamelijke redenen niet in staat is zelf zijn of haar financiën te regelen, komt in aanmerking voor bewindvoering (beschermingsbewind). Een bewindvoerder beheert dan inkomsten en uitgaven en regelt alle financiële zaken.

Dat u uw financiën niet zelf kunt regelen, kan verschillende oorzaken hebben. Misschien ziet u slecht of helemaal niet, bent u analfabeet, hebt u een verslaving of psychische problemen. Lukt het door een van dat soort dingen niet uw geld goed te beheren?

Wanneer mensen niet meer goed voor zichzelf kunnen zorgen of hun financiën niet meer zelf kunnen regelen, kan een kantonrechter een beschermingsmaatregel opleggen. Er wordt dan een curator, mentor of bewindvoerder benoemd die voor hen de zaken gaat behartigen. Aeslupa heeft twee bewindvoerders die staan ingeschreven in het register professionele curatoren, bewindvoerders en/of mentoren.

De vergoeding voor ons werk wordt vastgesteld via de overheid, lees hier verder. Wanneer de betrokkene zelf niet de vergoeding kan betalen dan heeft de betrokkene de mogelijkheid om bezondere bijstand aan te vragen.

Neem contact met ons op om een gesprek aan te vragen.