Aeslupa nu bewindvoerder

Aeslupa doet al jarenlang budgetbeheer en coaching en  heeft sinds kort nu ook twee bewindvoerders die staan ingeschreven in het register professionele curatoren, bewindvoerders en/of mentoren.

Een bewindvoerder is verantwoordelijk voor iemands financiële zaken voor verscheidene redenen. Zo kan het zijn dat iemand fysiek niet in staat is zelf deze taken uit te voeren. Bijvoorbeeld omdat iemand (langdurig) ziek is, slechtziend of blind is, psychische problemen heeft, verstandelijk en geestelijk beperkten of lijdend aan een verslaving.

Het kan ook zo zijn dat bewindvoering wordt aangesteld door verkwisting of schuldenproblematiek. Dit wordt ook wel beschermingsbewind genoemd.

Wat is beschermingsbewind?

Beschermingsbewind wordt aangesteld door de kantonrechter met als doel een vermindering van financiële druk en misbruik van dit persoon te voorkomen. Als jij, je naasten of professionals de wens heeft om ons als beschermingsbewindvoerder in te schakelen dan gaan daar een aantal stappen aan vooraf.

Allereerst moet er contact met ons worden opgenomen met de uitgesproken wens om ons in te schakelen als bewindvoerder voor uzelf, uw partner, een familielid tot in de vierde graad (ouders, broers, zussen, grootouders, tantes, ooms, neven en nichten) of professionals (zoals een verslavingstherapeut). Vervolgens zullen zowel jijzelf en Aeslupa een verzoek versturen naar de kantonrechter.

Als je zelf de aanvraag indient dan zal in de praktijk de kantonrechter toestaan dat je bij ons onder bewindvoering komt. Echter, vraag je het voor iemand anders aan of vraagt iemand ander het voor jou aan zonder dat daar toestemming voor is verleent, dan zal de kantonrechter beslissen of de aanvraag wordt goedgekeurd op basis van de noodzaak van de aanvraag.

Schuldenbewindvoering

Er is een verschil tussen schuldenbewindvoering en het hierboven beschreven beschermingsbewind. Aeslupa richt zich uitsluitend op de beschermingsbewindvoering.

In principe is het zo dat schuldenbewindvoering er voor moet zorgen dat de schuldeisers uiteindelijk (deels) terugbetaald worden en dit valt onder andere onder het traject schuldsanering. Beschermingsbewind neemt de beslissingen voor geld en goederen nadat er goedkeuring is verleend door de kantonrechter.

Het kan dus zo zijn dat je zowel een schuldbewindvoerder als een beschermingsbewindvoerder hebt. in zo’n geval ontfermen wij, als beschermingsbewindvoerder, ons over de beslagvrije voet van het inkomen. De beslagvrije voet is 90% van het bijstandsniveau en dit is het bedrag waar schuldeisers geen beslag op kunnen leggen.

Curatele, bewindvoering en mentorschap

Hoewel Aeslupa zich uitsluitend richt op bewindvoering, zijn er ook nog andere mogelijkheden te noemen. Curatele kan worden aangesteld omdat iemand niet in staat is te beslissen over persoonlijke of financiële zaken. De betrokkene verliest daarmee zijn handelingsbekwaamheid wat veel consequenties met zich mee brengt. Mentorschap kan worden aangesteld als iemand niet langer in staat is te beslissen over zijn of haar persoonlijke verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding. doorgaans wordt mentorschap als de lichtste maatregel beschouwt en curatele als de zwaarste.

Prijzen 2019

De prijzen voor bewindvoering is vastgelegd door de overheid. Weet u niet zeker of u de kosten zelf kunt dragen? Het kan zo zijn dat u recht heeft op bijzondere bijstand, Aeslupa helpt ook met het aanvragen van deze bijstand.

Beslissing bewindvoerding

heb je  voor jezelf of een ander besloten om bewindvoering aan te vragen of wil je meer informatie ?Aarzel dan niet om contact op te nemen, onze bewindvoerders staan voor je klaar. Vind ons via info [at] aeslupa.com of bel ons op (020) 412 3507.

Bron: rechtspraak.nl

Met budgetbeheer, -advies en bewindvoering helpt Aeslupa mensen met hun financiën en financiële zaken. Aeslupa neemt op een menselijke manier financiële zorgen weg waar nodig en ondersteunt zelfstandigheid waar mogelijk.