Budgetbeheer

Bij Budgetbeheer nemen wij het beheer van geldzaken van je over.

Ons kantoor kan op verzoek het beheer van geldzaken op zich nemen. Vanuit ons kantoor in Amsterdam Oud West helpen we klanten uit heel Nederland met budgetbeheer. Hieronder kun je lezen over onze werkwijze en de tarieven voor onze werkzaamheden.

Heb je schulden en wil je die onder controle krijgen?
Dan kunnen we je daarbij helpen.
We brengen je schulden in kaart en helpen je deze te verminderen.

Hoe werkt het?

Voor budgetbeheer doorloop je samen met ons de volgende drie stappen:

1. Kennismaking

In deze eerste fase maken we kennis en brengen we de inkomsten en het vermogen in beeld. We doen dit omdat we willen zien of je aan de voorwaarden voldoet om een vergoeding te krijgen van de gemeente voor onze hulp. We stellen een overeenkomst op en zorgen voor een machtiging om de bankzaken te regelen.

2. Intake

In de tweede fase inventariseren we je inkomsten en uitgaven. We stellen budgetten op en maken een planning. Daarbij gaan we contact opnemen met incassobureau's en brengen de administratie in orde.

3. Budgetbeheer

In deze fase beheren we de financiën en zorgen we dat alles loopt. We ontvangen alle relevante post, beheren de budgetten en doen de betalingen.

Tarieven

De vergoeding voor ons werk bestaat uit een eenmalige intake-vergoeding en een maandelijke vergoeding voor de duur van de overeenkomst. We maken hierbij onderscheid tussen een eenpersoons- en meerpersoonshuishouden. Bij beëinding van de samenwerking wordt een beëindigingsvergoeding in rekening gebracht.

Alle bedragen zijn inclusief 21% btw.

Alleenstaande

  • Intaketarief alleenstaande € 543,29
  • Maandelijkse vergoeding € 93,78
  • Beëindiging dossier € 302,50

 Uurtarief overige werkzaamheden € 128,26

Meerpersoonshuishouden

  • Intaketarief gezin of tweepersoonshuishouden € 706,64
  • Maandelijkse vergoeding € 108,90
  • Beëindiging dossier € 302,50

 Uurtarief overige werkzaamheden € 128,26

Contact

Heb je vragen, of behoefte aan advies of meer informatie? Neem contact op met ons via telefoonnummer 020-4123507   of stuur een email naar info [at] aeslupa.com (subject: Budgetbeheer)