Beslagvrije voet en de wvbvv: Nieuwe wet, werkwijze en website per 1 januari 2021

Per 1 januari 2021 is er een nieuwe wet (de Wvbvv) in werking getreden die het moet vereenvoudigen om de hoogte van de beslagvrije voet op een juiste manier vast te stellen. Hiermee is de werkwijze met betrekking tot schuldeninning voor deurwaarders en degene met schulden veranderd. Met een nieuwe website: uwbeslagvrijevoet.nl, biedt de overheid een portaal voor burgers en hulpverleners waar informatie over, en een rekenmodule voor de beslagvrije voet te vinden is. In dit artikel leggen we de belangrijkste wijzigingen kort uit.

Wat is de beslagvrije voet?

Als een deurwaarder beslag legt op een inkomen (loon, uitkering, toeslagen etc.), dan mag hij nooit het gehele inkomen vorderen. Het is wettelijk geregeld dat er altijd een deel voor de schuldenaar moet zijn dat voorziet in de noodzakelijke kosten, zoals vaste lasten en boodschappen. Dit deel is de beslagvrije voet: het inkomen waarop geen beslag mocht worden gelegd voor de schuldeisers.

Werkwijze tot 1 januari 2021

De beslagvrije voet is in het leven geroepen als hulpmiddel om te bepalen welk bedrag een schuldenaar minimaal nodig heeft om van te leven. Het precieze bedrag is afhankelijk van de situatie van de schuldenaar, en wordt door de deurwaarder vastgesteld. Tot 1 januari 2021 deed hij dat aan de hand van informatie die hij van de schuldenaar kreeg. Als je toen een deurwaarder op je stoep had, moest je hem inzicht geven in al je inkomsten en uitgaven. Aan de hand hiervan bepaalde de deurwaarder de hoogte van de beslagvrije voet.

Schijnende situaties

Een nadeel van deze manier van werken bleek dat de informatie die schuldenaars verstrekten aan deurwaarders vaak onvolledig bleek te zijn. Soms werd daardoor de beslagvrije voet te hoog of te laag vastgesteld. In het laatste geval ontstonden schijnende situaties waarin burgers en gezinnen na beslaglegging te weinig inkomsten hadden om in de noodzakelijke kosten te voorzien.

Verandering per 1 januari 2021

Vandaar dat de manier waarop de beslagvrije voet wordt vastgesteld per 1 januari 2021 is veranderd. Op dat moment is de Wet Vereenvoudiging Beslagvrije Voet (vBVV) ingegaan, en vanaf dan krijgt een deurwaarder een meer coördinerende functie. De berekening van de beslagvrije voet  is niet langer afhankelijk van gegevens die de schuldenaar zélf verstrekt, maar wordt vastgesteld naar aanleiding van informatie die de deurwaarder verzamelt bij verschillende instanties (zoals de Basisregistratie Personen, het UWV en de Belastingdienst).

Bezwaar beslagvrije voet

Deze gegevens over de leefsituatie, inkomsten en uitgaven worden vervolgens door de deurwaarder verwerkt in een rekenmodule. Hierna zijn de berekening en de vaststelling van de beslagvrije voet door de schuldenaar in te zien. Je kunt dus als beslagene precies zien wat je beslagvrije voet is en waarop die gebaseerd is. Ben je het hier niet mee eens? Dan heb je vier weken om bezwaar te maken bij je deurwaarder. In het begeleidend schrijven dat je krijgt bij de rekenformule lees je hoe je dat doet. Twee weken nadat de deurwaarder (de het directe aanspreekpunt van de schuldenaar is) het bezwaar heeft ontvangen, moet hij terugkoppeling geven over het al dan niet naar boven of beneden bijstellen van de beslagvrije voet.

Vragen

Schroom niet om ons vragen te stellen, zeker bij financiële zorgen. Blijf er niet mee zitten en neem contact op met Aeslupa om je vraag aan ons voor te leggen of je zorgen met ons te delen.

Meer weten Wvbvv

Zoals gezegd is er naar aanleding van de Wvbvv een nieuwe website online die dient als burgerportaal met informatie over de beslagvrij voet. Hier vind je basisinformatie over de (vaststelling van) de beslagvrije voet en een rekentool om een beslagvrije voet na te berekenen. Op schuldenwijzer.nl kun je inloggen als er beslag is gelegd en je in wilt zien hoe je ervoor staat met betrekking tot je schulden. Informatie voor beslagleggers over de nieuwe wet vBVV is te vinden op de website van de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG). De KBvG maakte ook deze video waarin de wet wordt uitgelegd.
Aeslupa helpt bij schulden, onder andere met bewindvoering. Over de beslagvrije voet publiceerden we dit artikel.

Met budgetbeheer, -advies en bewindvoering helpt Aeslupa mensen met hun financiën en financiële zaken. Aeslupa neemt op een menselijke manier financiële zorgen weg waar nodig en ondersteunt zelfstandigheid waar mogelijk.