Interview met onze budgetexpert over vaste lasten en besparingen

We hebben onze budgetbeheerder en coach Anja Naujoks-Burger geïnterviewd over de vaste lasten en hoe je hierop kunt besparen door het doen van een vaste lasten scan.

1.Wat zijn vaste lasten?
“Vaste lasten zijn kosten die je als verplichting bent aangegaan en die iedere maand, ieder kwartaal of jaarlijks terugkomen. De vaste lasten zijn geen eenmalige kosten maar repeterende kosten. Veel vaste lasten zijn afgesloten voor een langere periode. Je kunt vaak niet zomaar stoppen met het betalen van vaste lasten. Voorbeelden van vaste lasten zijn huurverplichtingen, verplichtingen voor gas, water en licht, verzekeringen en abonnementen.”

2.Welke categorieën vaste lasten zijn er?
“Je hebt verschillende categorieën vaste lasten. Grofweg kun je de volgende groepen onderscheiden:

Woonlasten
Dit zijn de rentekosten van je hypotheek en de aflossing daarvan als je een koopwoning hebt, of de huurlasten als je een huurwoning hebt. Kosten die hier ook onder vallen zijn gas, water en licht of servicekosten.

Verzekeringen
Bij verzekeringen kun je denken aan de zorgverzekering, de aansprakelijkheidsverzekering, de reisverzekering, inboedelverzekering, overlijdensrisicoverzekering en de autoverzekeringen.

Belastingen
Dan hebben we uiteraard de belastingen. Als je inkomen hebt, dan betaal je in Nederland de inkomstenbelasting of draag je loonheffingen af. In deze categorie vallen ook de onroerende zaak belasting als je een woning bezit, en de gemeentelijke belastingen en waterschapsbelasting voor alle inwoners. Voor de autobezitters tellen we dan nog de motorrijtuigenbelasting.

Binnen het Nederlandse belastingstelsel kun je recht hebben op toeslagen. Als je kinderen hebt kun je recht hebben op Kindgebondenbudget. Zitten je kinderen op de kinderopvang, dan heb je misschien ook recht op Kinderopvangtoeslag. Is je inkomen niet te hoog, dan kun je een tegemoetkoming krijgen voor de zorgkosten in de vorm van de Zorgtoeslag, of in je huurlasten als Huurtoeslag.

Abonnementen en hobby’s/interesses
Voorbeelden bij abonnementen zijn tv/internet/telefoonabonnementen, een abonnement op de sportschool, andere verenigingen of de bibliotheek.

Bij veel abonnementen die je afsluit maakt het niet uit hoe vaak je er gebruik van maakt. Te denken valt bijvoorbeeld aan je televisie en internetabonnement, het abonnement op de sportschool of een abonnement op de krant. Als je de krant iedere dag leest, kost dit abonnement je hetzelfde als dat je hem nooit openslaat en ongelezen bij het oud papier gooit.

Bij een mobiele telefoonabonnement maakt het dan wel weer uit hoeveel je belt wat de kosten ervan zijn.”

3.Kun je op alle vasten laten besparen?
“Vaak zijn huurkosten voor een jaar vastgesteld en deze gaat zelden naar beneden. Als je een woning hebt gekocht, staan je woonlasten doorgaans voor vijf tot tien jaar vast. De belastingen zijn ook lastig om op te besparen, omdat deze nu eenmaal wettelijk worden vastgesteld.  De vaste lasten waarop je het makkelijkst kunt besparen zijn gas, en elektra, verzekeringen en abonnementen en hobby’s.”

4.Hoe werkt de vaste lastenscan?
“Ik breng samen met jou de vaste lasten in kaart. Van de vaste lasten die in een categorie vallen waarop je kunt besparen, onderzoek ik of tegen ongeveer dezelfde voorwaarden een goedkoper alternatief beschikbaar is. Hierbij is het heel belangrijk dat goed op de voorwaarden van een verzekering gelet wordt. Als je kunt besparen, maar de dekking is maar de helft van de dekking die je nodig hebt, dan is dit eigenlijk geen besparing en gooi je als nog geld weg.”

5.Hoeveel kun je besparen door een vaste lastenscan?
“Dat hangt ervan af hoe bewust iemand al met de vaste lasten bezig is. Als je al scherp hebt ingekocht, kan je minder besparen op gas en elektra en verzekeringen dan als je al jaren bij dezelfde maatschappij zit. Ook is per geval afhankelijk hoeveel je wilt en kunt besparen op abonnementen. Het werkt altijd verhelderend om inzichtelijk te maken welke abonnementen je hebt en hoeveel gebruik je daar goedbeschouwd van maakt.

Gemiddeld bespaar je met een vaste lasten scan tussen de 100 en 1.000 EUR per jaar.”

6.Wat zijn andere slimme besparingstips?
“Het slimst is om ieder jaar in ieder geval je gas en elektra en zorgverzekering over te sluiten. Voor gas en elektra zijn er voor overstappers ieder jaar kortingen waardoor je soms 50 tot 150 EUR bespaart.

Bij de zorgverzekering is het wel heel belangrijk om te kijken naar de dekking en de voorwaarden, zodat je er qua dekking die je nodig hebt niet op achteruit gaat. Bij gas en elektra is het ook slim om na te gaan wat je precies afsluit en voor welke periode.”

Heb je andere vragen over vaste lasten of wil je bij ons een vaste lastenscan laten doen? Neem dan gerust contact op. 

Met budgetbeheer, -advies en bewindvoering helpt Aeslupa mensen met hun financiën en financiële zaken. Aeslupa neemt op een menselijke manier financiële zorgen weg waar nodig en ondersteunt zelfstandigheid waar mogelijk.