Het hoe en wat van de Bbz-uitkering

Startende ondernemers
Als je vanuit de WW of de bijstand een onderneming wilt starten, dan kun je een Bbz-uitkering aanvragen. Voor jou als starter zijn er vier verschillende vormen van bijstandsverlening mogelijk.

1. Periodieke uitkering
De periodieke uitkering van het Bbz is een renteloze lening waarvan door de gemeente achteraf wordt bepaald of je er een gedeelte van moet terugbetalen. De uitkering is bedoeld om als aanvulling op je bedrijfsinkomen of overige inkomen in je levensonderhoud te kunnen voorzien. Je hebt maximaal 36 maanden recht op een periodieke Bbz-uitkering, maar in speciale gevallen (medische of sociale redenen) kan deze termijn verlengd worden. Vraag ons naar de voorwaarden als je hier meer over wilt weten.

2. Bedrijfskapitaal
Een tweede mogelijkheid voor bijstand als startende ondernemer is een rentedragende lening van maximaal 35.393 EUR (2015). Deze lening geldt als bedrijfskapitaal om investeringen te kunnen doen waarvoor je geen eigen kapitaal hebt. Dit bedrijfskapitaal is geen gift. De lening dient terugbetaald te worden aan de gemeente.

3. Vergoeding begeleidingskosten
Als je een eigen bedrijf opstart, kan het makkelijk zijn als je wordt begeleid door een deskundige. Iemand die je bijstaat met alle administratieve zaken die geregeld moeten worden voor het opstarten van een eigen onderneming en het schrijven van een ondernemingsplan.  Als je in aanmerking komt voor de vergoeding begeleidingskosten worden deze kosten vergoed door de gemeente.

4. Voorbereidingsperiode
De kosten voor de voorbereidingsperiode van je onderneming kunnen ook door de gemeente worden vergoed. Bij kosten in de voorbereidingsperiode kun je denken aan het volgen van cursussen of het doen van marktonderzoek. Als je een uitkering ontvangt, behoud je recht op deze uitkering. Wel is het belangrijk dat je je weer laat begeleiden door een deskundige.

Bestaande ondernemers
Als je een bestaande ondernemer bent en je bent tijdelijk niet in staat om je eigen levensonderhoud te kunnen voorzien, dan kun je in aanmerking komen voor twee typen uitkeringen, te weten: de periodieke uitkering of het bedrijfskapitaal. Om aanspraak te kunnen maken op een Bbz-uitkering moet je in ieder geval een tijd werkzaam zijn als ondernemer en een levensvatbaar bedrijf hebben. Dat betekent dat je dient aan te tonen dat je in het verleden inkomen uit je bedrijf hebt gehaald en dat je daarbij in je eigen levensonderhoud kon voorzien.

Let op! Ben je 55+ en kun je niet in je eigen levensonderhoud voorzien? Dan gelden andere regels.

1. Periodieke uitkering
Evenals de uitkering voor startend ondernemers is dit een renteloze lening waarbij de gemeente naderhand bepaalt of je een gedeelte terug dient te betalen. De periode van de periodieke uitkering is doorgaans 12 maanden. Deze periode kan verlengd worden met 24 maanden.

2. Bedrijfskapitaal
Als je als ondernemer niet in aanmerking komt voor een lening van een bank en niet op een andere manier aan de middelen voor een investering kan komen, dan is het mogelijk een lening te verkrijgen via het Bbz. Het maximale bedrag van de lening in 2015 is 192.243,- EUR. De rente op de lening wordt vastgesteld aan de hand van de actuele rente van het moment. Het is de bedoeling dat je de lening in 10 jaar terugbetaald aan de gemeente.

Levensvatbaarheid
Is het inkomen dat je uit je bedrijf haalt al een aantal jaar op bijstandsniveau, dan zijn bovenstaande regelingen niet van toepassing omdat je bedrijf niet levensvatbaar is. Het is dan wel mogelijk een lening te krijgen via het Bbz, maar het maximale bedrag dat geleend kan worden is aanzienlijk lager. Het bedrag dat dan ter beschikking staat is maximaal 9.612,- EUR. Je hoeft dit bedrag - anders dan de lening waarop je aanspraak maakt met een levensvatbaar bedrijf - niet terug te betalen.

55+
Ben je 55-plusser en heb je minstens tien jaar een eigen onderneming, dan gelden andere regels. Zo hoef je geen levensvatbaar bedrijf te hebben om aanspraak te kunnen maken op de periodieke (aanvullende) uitkering. Het minimum inkomen dat je jaarlijks uit je onderneming haalt dient wel hoger te zijn dan 7.635,- EUR (2015). Voor het verkrijgen van bedrijfskapitaal gelden dezelfde regels als voor mensen zonder levensvatbaar bedrijf. De maximale lening is dan 9.612,- EUR.

Ben je 55+ en gedwongen je bedrijf van de hand te doen omdat je er onvoldoende inkomsten uit genereert? Dan kan de Wet Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (afgekort: IOAZ) uitkomst bieden.

Voorwaarden Bbz

* Je bent tussen de 18 en 65 jaar oud;
* Je hebt een eigen bedrijf of bent voornemens een bedrijf te starten vanuit een uitkering;
* Als je een eigen bedrijf hebt, dan voldoe je aan het urencriterium van de wet inkomstenbelasting;
* Het is niet mogelijk via een bank of instelling geld te verkrijgen. Je maakt pas kans op een Bbz-uitkering als je aanvraag voor een lening is afgewezen;
* Je hebt een ondernemingsplan waaruit duidelijk wordt dat het plan dat je hebt in de toekomst voor voldoende inkomen gaat zorgen dat je in je levensonderhoud kunt voorzien.

Wil jij meer informatie over de mogelijkheden voor het aanvragen van een Bbz-uitkering? Neem dan gerust contact met ons op, wij kunnen je situatie scannen en samen met jou de mogelijkheden doornemen.