Het hoe en wat van de Bbz-uitkering

Krijg je een bijstandsuitkering en wil je een eigen bedrijf beginnen? Of ben je ondernemer wiens inkomen door financiële problemen of het staken van een onderneming onder bijstandsniveau raakt? Dan kun je mogelijk in aanmerking komen voor een Bbz-uitkering. Aeslupa legt uit:

Wat is een Bbz-uitkering?

Bbz staat voor Besluit bijstandsverlening zelfstandigen. Deze regeling is ontworpen om bijstandsgerechtigden te ondersteunen als zij een eigen onderneming willen beginnen of aan de slag willen gaan als zelfstandige. Daarnaast kunnen gevestigde ondernemers aanspraak maken op Bbz en is er een speciale regeling voor oudere zelfstandigen met een niet-levensvatbare onderneming. Er zijn 2 soorten van bijstand in het Bbz: een lening of een periodieke uitkering.

Voor wie is Bbz?

1. Startende ondernemers

Als je vanuit de WW of de bijstand een onderneming wilt starten, dan kun je een Bbz-uitkering aanvragen. Voor jou als starter zijn er vier verschillende vormen van bijstandsverlening mogelijk.

a. Periodieke uitkering
De periodieke uitkering van het Bbz is een renteloze lening waarvan door de gemeente achteraf wordt bepaald of je (er een gedeelte van) moet terugbetalen. De uitkering is bedoeld om als aanvulling op je bedrijfsinkomen of overige inkomen in je levensonderhoud te kunnen voorzien. Je hebt maximaal 36 maanden recht op een periodieke Bbz-uitkering, maar in speciale gevallen (medische of sociale redenen) kan deze termijn verlengd worden. Vraag ons naar de voorwaarden als je hier meer over wilt weten.

b. Bedrijfskapitaal
Een tweede mogelijkheid voor bijstand als startende ondernemer is een rentedragende lening van maximaal € 45.670 (2024). Deze lening geldt als bedrijfskapitaal om investeringen te kunnen doen waarvoor je geen eigen kapitaal hebt. Dit bedrijfskapitaal is geen gift. De lening dient met 8% rente per jaar (2024) terugbetaald te worden.

c. Vergoeding begeleidingskosten
Als je een eigen bedrijf opstart, kan het makkelijk zijn als je wordt begeleid door een deskundige. Iemand die je bijstaat met alle administratieve zaken die geregeld moeten worden voor het opstarten van een eigen onderneming en het schrijven van een  ondernemingsplan.

d. Voorbereidingsperiode
De kosten voor de voorbereidingsperiode van je onderneming kunnen ook door de gemeente worden vergoed. Bij kosten in de voorbereidingsperiode kun je denken aan het volgen van cursussen of het doen van marktonderzoek. Als je een uitkering ontvangt, behoud je recht op deze uitkering. Wel is het belangrijk dat je je weer laat begeleiden door een deskundige.

2. Bestaande ondernemers

Als je een bestaande ondernemer bent en je bent tijdelijk niet in staat om je eigen levensonderhoud te kunnen voorzien, dan kun je in aanmerking komen voor twee typen uitkeringen, te weten: de periodieke uitkering of het bedrijfskapitaal. Om aanspraak te kunnen maken op deze vormen van een Bbz-uitkering moet je in ieder geval een tijd werkzaam zijn als ondernemer en een levensvatbaar bedrijf hebben. Dat betekent dat je dient aan te tonen dat je in het verleden inkomen uit je bedrijf hebt gehaald en dat je daarbij in je eigen levensonderhoud kon voorzien.

a. Periodieke uitkering
Evenals de uitkering voor startend ondernemers is dit een renteloze lening waarbij de gemeente naderhand bepaalt of je een gedeelte terug dient te betalen. De periode van de periodieke uitkering is doorgaans 12 maanden. Deze periode kan verlengd worden met 24 maanden.

b. Bedrijfskapitaal
Als je als ondernemer niet in aanmerking komt voor een lening van een bank en niet op een andere manier aan de middelen voor een investering kan komen, dan is het mogelijk een lening te verkrijgen via het Bbz. Het maximale bedrag van de lening in 2024 is € 248.064. De rente op de lening is in 2024 8%. Het is de bedoeling dat je de lening in 10 jaar terugbetaald.

Bbz voor oudere ondernemers
Ben je langer dan 10 jaar ondernemer, geboren voor 1960, voldoe je aan het urencriterium en is je inkomen lager dan de bijstandsnorm? Dan kun je ook als je bedrijf niet levensvatbaar is, in aanmerking komen voor een Bbz-uitkering.

Ben je 55+ en gedwongen je bedrijf van de hand te doen omdat je er onvoldoende inkomsten uit genereert? Dan kan de   Wet Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen  (afgekort: IOAZ) uitkomst bieden.

Hoe regel je een Bbz-uitkering of lening?

Bbz vraag je aan bij de Sociale Dienst van de gemeente waar je woont. Vervolgens regelt de gemeentelijke Sociale Dienst de intake van de aanvraag: aan de hand van een rechtmatigheidstoets en een haalbaarheidsonderzoek wordt besloten of je aanvraag wordt gehonoreerd. Als dat het geval is geeft de gemeente de Bbz-uitkering als voorlopige lening. Of, en zo ja hoeveel je daadwerkelijk terug moet betalen wordt vastgesteld na het boekjaar.

 

Voorwaarden Bbz op een rij

* Je bent tussen de 18 en 65 jaar oud;
* Je hebt een eigen bedrijf of bent voornemens een bedrijf te starten vanuit een uitkering;
* Als je een eigen bedrijf hebt, dan voldoe je aan het  urencriterium  van de wet inkomstenbelasting;
* Het is niet mogelijk via een bank of instelling geld te verkrijgen. Je maakt pas kans op een Bbz-uitkering als je aanvraag voor een lening is afgewezen.

Verder lezen

Op deze pagina legt de RVO uit wat Bbz inhoudt. Hier lees je informatie over de Bbz-uitkering van de Rijksoverheid.

Wil jij meer informatie over de mogelijkheden voor het aanvragen van een Bbz-uitkering? Neem dan gerust  contact  met ons op, wij kunnen je situatie scannen en samen met jou de mogelijkheden doornemen.

Met  budgetbeheer, -advies  en  bewindvoering  helpt  Aeslupa  mensen met hun financiën en financiële zaken. Aeslupa neemt op een menselijke manier financiële zorgen weg waar nodig en ondersteunt zelfstandigheid waar mogelijk.