Prinsjesdag 2023: Belastingplannen voor lage inkomens

Prinsjesdag 2023: maatregelen voor lage inkomens

Op Prinsjesdag werd bekend gemaakt dat mensen met een laag inkomen of uitkering in 2024 geholpen worden door de overheid. De groepen die het hardst meer financiële ruimte nodig hebben, worden tegemoetgekomen met verschillende regelingen, waar 2 miljard euro voor vrij wordt gemaakt. Het oplopende aantal mensen in armoede moet hiermee een halt toegeroepen worden. Het streven is dat het aantal mensen dat op het bestaansminimum leeft gelijk blijft. Kom jij moeilijk rond en wil je weten of de overheid van plan is om je te helpen? Aeslupa zet de belangrijkste    belastingplannen voor lage inkomens op een rij.

Let op: de plannen die gepresenteerd zijn op Prinsjesdag, worden pas definitief als de Eerste Kamer hier (rond 19 december) een akkoord op heeft gegeven.

Verhoging toeslagen

Per 2024 gaan er, net als vorig jaar, verschillende toeslagen omhoog. Hiervoor zijn de volgende verhogingen voorgenomen:

  • Huurtoeslag stijgt met gemiddeld ruim € 30 per maand.
  • Kindgebonden budget: gaat omhoog met maximaal € 750 per jaar voor het eerste kind, en voor het tweede en volgende kinderen met maximaal € 883. Voor kinderen tussen 12 en 17 jaar is dit maximaal € 400.

Arbeidskorting

Werkenden met een laag inkomen, krijgen een hogere arbeidskorting. Zo houden zij maandelijkse netto meer over van hun bruto-inkomen. De arbeidskorting zal verhoogd worden met € 115.

Uitkeringen

Om jonggehandicapten met een Wajong-uitkering tegemoet te komen, is er op Prinsjesdag bekend gemaakt dat de eerder voorgenomen verlaging van de korting op deze uitkering, niet doorgaat.   Doordat ook de dubbele algemene heffingskorting in de bijstand niet verder omlaaggaat, zullen in 2024 alle uitkeringen evenveel stijgen als het minimumloon. Daarbij krijgen gemeenten in totaal € 50 miljoen wat zij kunnen besteden aan bijzondere bijstand om huishoudens met lage inkomens te kunnen ondersteunen.

Schulden

De € 50 miljoen die vrij wordt gemaakt (zie hierboven) voor bijzondere bijstand door de gemeenten, kan ook ingezet worden om schulden tijdig te signaleren. Zo moet voorkomen worden dat mensen met schulden dieper in de problemen komen.

Huishoudens onder bijstandsniveau

Behoort jouw huishouden tot een van de 6.500 die (onbedoeld) een inkomen onder het bijstandsniveau heeft? Dan heb je de komende vier jaar recht op een gemeentelijke tegemoetkoming. Na deze tijdelijke regeling van vier jaar, is het voornemen dat er een structurele oplossing komt voor mensen die onder het bestaansminimum leven.

Energietoeslag

Heb je moeite om de energierekening te betalen? Ook in 2024 kun je een beroep doen op het Tijdelijk Noodfonds Energie. Aeslupa legt hier uit hoe.

Oplopende kosten

Naast bovenstaande maatregelen die meer financiële ruimte moeten geven, zijn er ook een aantal voornemens die juist negatieve gevolgen kunnen hebben. Zo wordt het prijsplafond voor energiekosten afgeschaft en stijgt de prijs van tabak door een nieuwe accijnsverhoging. De in de miljoenennota voorgenomen verhoging van belastingen op alcohol en brandstof, zijn eind oktober door de Tweede Kamer afgewezen. Deze zullen dus niet of minder stijgen dan aanvankelijk het plan was.

© Ministerie van Financiën

Meer weten over belastingplannen voor lage inkomens?

Wil je meer weten over de plannen die gepresenteerd werden op Prinsjesdag?  Op deze  startpagina van de Rijksoverheid  vind je een overzicht van artikelen over het Belastingplan 2024. In hoeverre je recht hebt op toeslagen bereken je met deze  online tool   van de Belastingdienst. Let wel: je kunt hier alleen berekenen waar je nu recht op hebt, bedragen voor 2024 zijn niet in de tool opgenomen. Kun je moeilijk rondkomen, heb je schulden of maak je je zorgen over de financiële situatie van iemand in je omgeving? Aeslupa helpt om orde op zaken te stellen. Neem gerust contact op.