Kwijtschelding van een boete via vrijwillige schuldsanering

Het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) int verkeersboetes, strafrechtboetes en schadevergoedingen. In tegenstelling tot ander schuldeisers kan het CJIB een voorstel tot een schuldregeling weigeren wanneer een schuldenaar niet bereid is of niet instaat is om de gehele boete te betalen. Wel is het mogelijk om een betalingsregeling te treffen voor maximaal drie jaar in zijn geheel af of als je in een schuldregeling of het WSNP*-traject  zit betaal je aan het einde van het traject of regeling het restant schuld in termijen af.

Kortom iemand moet altijd de gehele boete betalen. Lukt dan niet dan volgt er gijzeling. En dat betekent dat een schuldenaar in de gevangenis terecht komt.

De staatssecretaris laat weten ** dat er maatregelen zijn genomen om toch voor kwijtschelding van de (restant) boete in aanmerking te komen. Dat kan alleen als er gekozen wordt voor vrijwillige schuldsanering. Het is de bedoeling dat mensen eerst een waarschuwingsbrief ontvangen waarin de mogelijkheid wordt gegeven om te aan tonen dat men niet instaat is tot betaling. Dit gebeurd dan voordat het openbaar ministerie overgaat tot gijzeling.

Betalingsregeling voor verkeerboetes

Sinds 1 juli 2015 is het mogelijk om een betalingsregeling te treffen met het CJIB voor een verkeersboete vanaf een bedrag van 225 euro. Per 1 juli 2016 is het mogelijk om voor een verzameling boetes en aanmaningskosten een betalingsregeling te treffen. Voorwaarde is wel dat als er sprake was van een eerdere(in de afgelopen twaalf maanden) betalingsregeling dat deze keurig is nagekomen.

*WSNP:  Wet schuldsanering natuurlijke personen

**Antwoord van staatssecretaris Klaas Dijkhoff op kamervragen. 16 januari 2016.